Lékař a sestra

MUDr. Josef Vaníček – lékař

Vzdělání

1972 – 1978 studium na lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové zakončené promocí
1983 atestace z vnitřního /interního/ lékařství I. stupně
1987 atestace z dermatovenerologie I. stupně
1992 atestace z dermatovenerologie II. stupně

Opakovaně držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů /od ČLK/

Profesní historie

1978 – 1979 postgraduální studium VN Plzeň
1979 – 1985 hlavní lékař 18. letištního praporu v Líních u Plzně
1985 – 1991 zástupce náčelníka kožního oddělení VN České Budějovice
1992 – 1994 náčelník kožního oddělení VN České Budějovice (ambulantní část s lůžkovou částí 45 lůžek)
1994 – dosud – soukromá ambulantní praxe – dermatovenerologie – licence ČLK pro obor dermatovenerologie + registrace nestátního zdrav. zařízení u krajského úřadu Č. B.

Člen následujících společností:

  • Člen české dermatovenerologické společnosti
  • Člen české akademie dermatovenerologie
  • Člen lymfologické společnosti
  • Člen české lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Člen české lékařské komory

Radka Ardamicová – ambulantní sestra

Vzdělání

1999 – ukončení studia maturitou na střední zdravotní škole v Českých Budějovicích – obor všeobecná zdrav. sestra
1999 – zdrav. sestra na infekčním odd. nemocnice České Budějovice, poté mateřská dovolená
2009 – dosud – soukromá dermatovenerologická ambulance
2010 – absolventka certifikovaného kursu – techniky mízní drenáže

Registrovaná sestra – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Získání zvláštní odborné způsobilosti k výkonu:

  • provádět manuální mízní drenáže, základní hmaty a manévry
  • provádět přístrojovou sekvenční lymfodrenáž
  • provádět techniky vícevrstevnaté bandáže
Rubriky
Základní informace